Om ISTDP Stockholm


Maria Sandgren, leg psykolog, fil dr

Maria Sandgren driver Adsensa psykologkonsult sedan 1997 och arbetar med individuell samtalsterapi. Hon började arbeta med psykodynamisk terapi och numera har terapin influenser från kognition och emotioner. Ett fokus på relationer följer alltjämt. Hon menar också att människan befinner sig i ett sammanhang som också påverkar t ex relationer, känslor och perspektivtagande.
 
Hon har fördjupat sig i affektfokuserad terapi ”Intensive Short-Term Dynamic Therapy” (ISTDP) under ledning av Allan Abbas och Jon Frederickson.
 
Maria har sin psykologexamen från Uppsala universitet 1997. Sedan disputerade hon vid Stockholms universitet 2005 med en avhandling om faktorer och processer som leder till professionell konstnärlig kompetens inom musik. Hennes forskning handlar om estetisk psykologi (sång, musicerande) och politisk psykologi.

 

Hon undervisar på universitet och högskola sedan 2003 inom en rad områden inom psykologi; emotioner, kognition, socialpsykologi, personlighet, kreativitet och musikpsykologi, välbefinnande, arbets- och organisation, forskningsmetodologi, vetenskapligt tänkande och skrivande m m.


Maria är medlem i Sveriges Psykologförbund, Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svensk föreningen för ISTDP, International Experiential Dynamic Therapy Association (IEDTA) och Svenska kliniska psykologers förening.