Språk


Samtalsterapi kan ges på engelska och tyska förutom svenska.

Therapy can be given in English and German besides Swedish.