Terapi för arbetslivet


ISTDP-Stockholm-Terapi-för-arbetslivet

ISTDP Stockholm erbjuder samtalsterapi med fokus på flera olika områden t ex
relationer, stress, autenticitet, välbefinnande, skapande processer, ledarskap och
grupper i arbetslivet. Samtalen utgår från den enskilda personens val, behov och
situation.
 
Maria träffar personer med yrken som ställer krav på skapande förmåga, ledarskap
och prestation. Fokus för samtalen är då ofta mer på processer som stärker
förutsättningarna för en hög och jämn prestation och även ger balans i med- och
motgång. Samtalen brukar också ha effekt på hur man hanterar stress och utmanande
situationer. Konfidentialitet för personer med offentligt arbete är möjligt t ex med
kvällstider på mottagningen. I övrigt gäller sedvanlig tystnadsplikt för psykologer
 
Avsikten med samtalskontakten kan vara att utveckla förhållningssätt som att:
• uppmärksamma och hantera problem i arbetslivet
• lära sig känna igen tecken på konstruktiva och destruktiva processer
• hitta konstruktiva vägar att bemöta och påverka komplexa situationer
• skilja mellan person, roll och strukturer i organisationen
• hitta sin autenticitet och spontanitet i umgänge med kollegor och arbetsliv