Terapi för privatpersoner


ISTDP Stockholm erbjuder affektfokuserad samtalsterapi. Samtalen ges till vuxna som önskar gå i individualterapi.

 

Orsaker till att söka terapi

De som söker terapi gör det av olika skäl. Vanliga skäl att söka samtal är en önskan att komma tillrätta med relationer, ångest och depression. Samtal kan då vara ett stöd och hjälp på vägen. Andra problem kan vara livskriser, trauma och sorgebearbetning.
En del som vänder sig till ISTDP Stockholm har redan erfarenheter av terapi men är inte nöjda med tidigare terapier. Andra söker samtal för personlig utveckling och öka självkännedom i stort. De menar att livet erbjuder mycket och vill leva mer fullt ut med livets möjligheter t ex arbete, relationer och mål. De kan känna att det finns en potential som inte kommer fram.

 

Hur lång tid tar en terapi?

Ett första besök är 50 min. Vi ringar in närmare vad du önskar komma tillrätta med och vad du önskar uppnå med samtalen. 

ISTDP-Stockholm-Terpi-för-privatpersoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vanligaste är att träffas 1 gång/vecka. Varje samtal är 50 min eller längre ifall önskemål finns. Blockterapi kan passa dig som inte har möjlighet att regelbundet gå i terapi. Upplägget är då 2-3 dagar med 2-3 timmars samtal per dag. Detta upplägg passar bäst om du känner dig motiverad att pröva ett mer intensivt upplägg och om problemen inte är för komplicerade. Blockterapi kan också anpassas över en längre tid för den som reser. Det är möjligt att träffas oregelbundet i pass om 2-3 timmar med lyckat resultat.

 

Inriktning på terapi

ISTDP Stockholm arbetar en affektfokuserad terapiform där kunskap och erfarenheter kommer från flera källor som kognition, emotioner och interpersonella relationer. Maria håller sig uppdaterad med forskning inom ISTDP terapi och relaterade områden, dels för ta tillvara olika källors kunskaper om människans möjligheter till lärande, utveckling och hälsa, dels för inte förenkla synen på människan och hennes livssammanhang.