Vision och metod


Terapi för mer välbefinnande, livskvalitet och kreativitet

Terapi kan hjälpa till genom att terapeut och klient i samarbete lyckas lösgöra hinder för att en person ska kunna handla mer fritt och konstruktivt i sin livssituation. Tankar om vad som är det bästa eller liknande har kanske inte hittills blivit realiserade. Det kan finnas känslor och livserfarenheter som kan vara bränslet till hinder och problem. Likaså kan terapeut och klient i samarbete uppmärksamma upplevelser av välbefinnande och god utveckling.

Maria tänker att varje person är en unik person med unika erfarenheter som formar livsgången. I nuet finns möjligheterna till förändring. Ingen människa kan eller ska reduceras till en diagnos eller de problem man söker för. Samtalsterapin har till övergripande mål att öka livsutrymmet och handlingskraften.

ISTDP-Stockholm-Vision-och-metod

I terapirummet ges inga enkäter. Maria menar att varje person hittar med tiden lösningar som är kreativa, unika och passar den aktuella livssituationen. Om hemuppgifter önskas, skapas de tillsammans med klienten.

Maria arbetar utifrån varje persons behov och önskemål i strukturerande och bearbetande samtal. Kunskaper om mänskligt samspel, autenticitet, kognition, emotioner och stress vävs samman. Maria håller sig aktiv med forskning och uppdaterad om människans möjligheter till god utveckling och förändring.